فوتو پاوه http://photopaveh.mihanblog.com 2020-04-10T09:51:06+01:00 text/html 2020-04-02T07:07:15+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی آبشار دشه http://photopaveh.mihanblog.com/post/348 روستای دشه در نزدیکی شهر پاوه با داشتن چندین آبشار فصلی و دائمی یکی از جاهای دیدنی شهرستان پاوه می باشد<div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/991/IMG_2067.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-04-29T03:48:59+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی پاوه رود(پاوه ڕۆ) http://photopaveh.mihanblog.com/post/347 رودخانه پاوه یا پاوه ڕۆ که از کوه های شاهو سر چشمه می گیرد پس از گذشتن از میان باغ های سرسبز پاوه و روستاهای اطراف و آبیاری مزارع و درختان میوه به سیروان می ریزد.<div>این رودخانه در دره های عمیق دره گنجگا مناظر زیبایی خلق نموده و قبل از پیوستن به سیروان در دوآب با خوش و خروش فراوان به صورت آبشاری زیبا به رقص درآمده و به آب های رودخانه سیروان می پیوندد.</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/IMG_0046.jpg" alt="">&nbsp;</div> text/html 2016-02-11T06:30:00+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی پاوه سزمین من http://photopaveh.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/DSC00561.jpg" alt=""></div> text/html 2016-02-08T06:30:00+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی آبشارهای شرکان http://photopaveh.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/11/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای دیدن سایر تصاویر به ادامه مطلب بروید</font></div> text/html 2016-02-07T06:30:00+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی قله برف گیر ته ته http://photopaveh.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/11/DSC00546.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قله برف گیر ته ته در هورامان</font></div> text/html 2016-02-06T15:53:07+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی سەراو جەوری http://photopaveh.mihanblog.com/post/342 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سراب روانسر&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/11/ravansar1.jpg" alt=""></div> text/html 2016-02-01T06:13:14+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی آبشار پاوه رود http://photopaveh.mihanblog.com/post/341 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/53/157034/MG_2218.jpg" alt=""></div> text/html 2015-12-23T15:20:00+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی لعل شقایقی آشنا http://photopaveh.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بر بلندی های کوه آتشگا در شهر پاوه گونه ای شقایق می روید که در زبان محلی به آن لعل می گویند این گل بسیار زیبا با گلبرگ های مخملی&nbsp;و ساقه سیاه رنگ به صورت دسته ای می روید</font></div> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/3fQN7LaTUm/5.jpg" alt=""><br><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با تشکر از دوست و همکار عزیز جناب آقای مظفر باباجانی به خاطر در اختیار نهادن این عکس ها.</font></div><div><br></div><div><br></div></div></div> text/html 2015-08-11T07:42:45+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی آبشار شیلماو http://photopaveh.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">یکی از دیدنیهای زیبای منطقه پاوه آبشارهای آن است که به صورت فصلی و دایمی در ارتفاعات خودنمایی می نمایند یکی از این آبشارها آبشار زیبای شیلماو در آتشگا است که به صورت زنجیر وار از چندین آبشار تشکیل شده است و به صورت فصلی تا خرداد ماه جریان دارد.</span></div> <div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://photopaveh.persiangig.com/94/5/DSC01518.JPG" alt=""></div><div><div><br></div></div></div> text/html 2015-07-15T09:00:59+01:00 photopaveh.mihanblog.com عدنان مرادی عکسی زیبا از پاوه http://photopaveh.mihanblog.com/post/337 <font size="3">عکس چاپ شده بر روی سالنامه موسسه صلاح الدین ایوبی</font><br><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://paveh.yolasite.com/resources/DSC03079_fhdr.jpg" alt=""></div>