فوتو پاوه tag:http://photopaveh.mihanblog.com 2020-04-07T13:43:30+01:00 mihanblog.com آبشار دشه 2020-04-02T07:07:15+01:00 2020-04-02T07:07:15+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/348 عدنان مرادی روستای دشه در نزدیکی شهر پاوه با داشتن چندین آبشار فصلی و دائمی یکی از جاهای دیدنی شهرستان پاوه می باشد
]]>
پاوه رود(پاوه ڕۆ) 2017-04-29T03:48:59+01:00 2017-04-29T03:48:59+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/347 عدنان مرادی رودخانه پاوه یا پاوه ڕۆ که از کوه های شاهو سر چشمه می گیرد پس از گذشتن از میان باغ های سرسبز پاوه و روستاهای اطراف و آبیاری مزارع و درختان میوه به سیروان می ریزد.این رودخانه در دره های عمیق دره گنجگا مناظر زیبایی خلق نموده و قبل از پیوستن به سیروان در دوآب با خوش و خروش فراوان به صورت آبشاری زیبا به رقص درآمده و به آب های رودخانه سیروان می پیوندد.  این رودخانه در دره های عمیق دره گنجگا مناظر زیبایی خلق نموده و قبل از پیوستن به سیروان در دوآب با خوش و خروش فراوان به صورت آبشاری زیبا به رقص درآمده و به آب های رودخانه سیروان می پیوندد.

 
]]>
پاوه سزمین من 2016-02-11T06:30:00+01:00 2016-02-11T06:30:00+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/345 عدنان مرادی ]]> آبشارهای شرکان 2016-02-08T06:30:00+01:00 2016-02-08T06:30:00+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/343 عدنان مرادی برای دیدن سایر تصاویر به ادامه مطلب بروید

برای دیدن سایر تصاویر به ادامه مطلب بروید
]]>
قله برف گیر ته ته 2016-02-07T06:30:00+01:00 2016-02-07T06:30:00+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/344 عدنان مرادی قله برف گیر ته ته در هورامان
قله برف گیر ته ته در هورامان
]]>
سەراو جەوری 2016-02-06T15:53:07+01:00 2016-02-06T15:53:07+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/342 عدنان مرادی سراب روانسر  سراب روانسر 
]]>
آبشار پاوه رود 2016-02-01T06:13:14+01:00 2016-02-01T06:13:14+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/341 عدنان مرادی
]]>
لعل شقایقی آشنا 2015-12-23T15:20:00+01:00 2015-12-23T15:20:00+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/339 عدنان مرادی بر بلندی های کوه آتشگا در شهر پاوه گونه ای شقایق می روید که در زبان محلی به آن لعل می گویند این گل بسیار زیبا با گلبرگ های مخملی و ساقه سیاه رنگ به صورت دسته ای می روید با تشکر از دوست و همکار عزیز جناب آقای مظفر باباجانی به خاطر در اختیار نهادن این عکس ها. بر بلندی های کوه آتشگا در شهر پاوه گونه ای شقایق می روید که در زبان محلی به آن لعل می گویند این گل بسیار زیبا با گلبرگ های مخملی و ساقه سیاه رنگ به صورت دسته ای می رویدبا تشکر از دوست و همکار عزیز جناب آقای مظفر باباجانی به خاطر در اختیار نهادن این عکس ها.


]]>
آبشار شیلماو 2015-08-11T07:42:45+01:00 2015-08-11T07:42:45+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/338 عدنان مرادی یکی از دیدنیهای زیبای منطقه پاوه آبشارهای آن است که به صورت فصلی و دایمی در ارتفاعات خودنمایی می نمایند یکی از این آبشارها آبشار زیبای شیلماو در آتشگا است که به صورت زنجیر وار از چندین آبشار تشکیل شده است و به صورت فصلی تا خرداد ماه جریان دارد. یکی از دیدنیهای زیبای منطقه پاوه آبشارهای آن است که به صورت فصلی و دایمی در ارتفاعات خودنمایی می نمایند یکی از این آبشارها آبشار زیبای شیلماو در آتشگا است که به صورت زنجیر وار از چندین آبشار تشکیل شده است و به صورت فصلی تا خرداد ماه جریان دارد.


]]>
عکسی زیبا از پاوه 2015-07-15T09:00:59+01:00 2015-07-15T09:00:59+01:00 tag:http://photopaveh.mihanblog.com/post/337 عدنان مرادی عکس چاپ شده بر روی سالنامه موسسه صلاح الدین ایوبی عکس چاپ شده بر روی سالنامه موسسه صلاح الدین ایوبی

]]>